Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  informuje  o zakończeniu wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  Podprogram 2020 (FEAD).

W ramach Programu przez okres od lutego do października 2021 przyjęto siedem dostaw żywności.

Pomocą objęte zostało  65 rodzin tj. 164 osoby z terenu miasta  Jordanów .

Wydano 1476 paczek o łącznej ilości 13 820.96 ton pomocy żywnościowej na kwotę 66 616,73 zł.

                                                           SERDECZNIE DZIĘKUJEMY 

Wszystkim którzy w ramach wolontariatu uczestniczyli w rozładowaniu żywności w szczególności:

STRAŻAKOM Z OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W JORDANOWIE,

UCZNIOM ZESPOŁU SZKÓŁ IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W JORDANOWIE, A W SZCZEGÓLNOŚCI PANU DYREKTOROWI RAFAŁOWI RAPACZOWI

za pomoc i wsparcie najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego miasta!!!

loga POPZ UE BZK