Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD – Podprogram 2021 

Rusza nabór wniosków od 08 listopada 2021 r.

Informujemy, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy żywnościowej w ramach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2021.

 Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się w celu złożenia wniosku w terminie od 8 listopada 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się:

1. w trudnej sytuacji życiowej,

2. spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

  • 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Wszelkie informacje uzyskają Państwo w siedzibie Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie, ul. 3 Maja 2  oraz pod numerem telefonu  18 26 75 573.

loga POPZ UE BZK