OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2020 – sierpień 2021

loga POPZ UE BZK

 

Pracownicy socjalni będą telefonicznie informować swoich klientów,  w jakim dniu mają się zgłosić po odbiór żywności.

Z uwagi na sytuację ogłoszonej epidemii - możliwość rozprzestrzeniania COVID-19 prosimy Państwa o:

  • zachowanie szczególnej ostrożności przy odbiorze żywności,
  • zachowanie odległości między osobami,
  • wyposażenie się w środki ochronne, typu maseczki czy rękawiczki.

Takim zachowaniem nie narażacie Państwo siebie ani pracowników wydających żywność na możliwość zakażenia.