500

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie informuje, że od 1 lipca 2019 roku dzięki zaproponowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmianom w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

 

Logo 500+

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2019/2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie informuje, że od 1 lipca 2019 roku dzięki zaproponowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmianom w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.