Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest podstawową jednostką systemów pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

Ośrodkiem kieruje Kierownik zatrudniany przez Burmistrza Miasta Jordanowa.

Szczegółową organizację Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie, zakres obowiązków oraz uprawnienia pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach, określa „regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie” wprowadzony zarządzeniem nr 1/2014 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie z dnia 7 stycznia 2014 r.

 

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie

Zofia Gospodarczyk
Kierownik
Barbara Trembacz
Sekretariat, Dodatki mieszkaniowe, Dodatki energetyczne, Karta Dużej Rodziny, Pracownik socjalny
Jolanta Skoczylas
Pracownik socjalny
Katarzyna Kowalcze
Pracownik socjalny
Sylwia Wilgierz
Świadczenia wychowawcze, Rodzina 500+
Małgorzata Piekut
Asystent rodziny
Tomasz Wilgierz
Główny księgowy
Barbara Pindel
Stanowisko spraw BHP
Magdalena Daleka
- Szklany
Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny

 

Rejony opiekuńcze pracowników socjalnych

godz. pracy:

7:30 - 9:00, 14:00 - 15:30  - Biuro

9:00 - 14:00 Rejon

Katarzyna Kowalcze - pokój nr 1

Rejony opiekuńcze: Błogosławionego Księdza Piotra Dańkowskiego, Generała Maczka, Komunalna, Konopnickiej, Krasińskiego, Leśna, Malejowska, Osiedle Wrzosy, Piłsudskiego, Rapaczówka, Rynek, Sosnowa, Spytka Jordana, Zagrody.

Jolanta Skoczylas - pokój nr 1

Rejony opiekuńcze: 3 Maja, Babiogórska, Banacha, Batalionów Chłopskich, Borowikowa, Hajdówka, Jana Pawła II, Kolejowa, Kopernika, Mickiewicza, Nad Skawą, Przemysłowa, Przykiec, Różana, Skotnica, Słoneczna, Słowackiego, Spółdzielcza, Świętej Anny, Zakopiańska, Zacisze.