Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest podstawową jednostką systemów pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

Siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest budynek Urzędu Miasta Jordanowa - ul. 3 Maja 2

Ośrodek Pomocy Społecznej czynny jest w dni robocze w następujących godzinach:

Druki do pobrania

Podania i wnioski przyjmowane są codziennie w godzinach pracy Ośrodka przez upoważnionych pracowników.