Karta dużej rodziny logo

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień  zarówno  w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. 

 Logo Karty Dużej RodzinyKarta Dużej Rodziny przysługuje każdej rodzinie mającej na utrzymaniu przynajmniej trójkę dzieci, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka /niezależnie od dochodu/.

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, natomiast dzieci do ukończenia 18-tu lub 25 lat - w przypadku kontynuowania nauki.

Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18-tego  lub 25-tego roku życia otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia.   

Karta jest wydawana bezpłatnie wszystkim członkom rodziny.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in.  z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na bilety miesięczne; zniżek w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych.

Rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny mogą liczyć też, na tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje.  Liczba instytucji i form, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Pełną listę podmiotów oferujących zniżki można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl.  

Wszystkie miejsca oferujące zniżki są opatrzone w logo:

„Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”

Szczegóły na temat Karty Dużej Rodziny można znaleźć pod adresem

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny

Od 1 stycznia 2019 roku o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Wydanie Karty jest bezpłatne wyłącznie przy jednoczesnym wnioskowaniu o plastikową i elektroniczną formę KDR.

Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. To zniżki na przykład na przejazdy kolejowe (37%), niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy w końcu zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa. Posiadanie Karty ułatwia dużym rodzinom dostęp do rekreacji i obniża koszty codziennego życia.