Od 1 stycznia 2018r. Karta Dużej Rodziny (KDR) jest już dostępna w wersji elektronicznej. Rodziny wielodzietne mogą korzystać z KDR w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych. W obiegu pozostanie również plastikowy nośnik.

Logo Mobilna Karta Dużej Rodziny

Z myślą o upowszechnieniu informacji o systemie ulg i zniżek dla rodzin wielodzietnych powstała Mobilna Karta Dużej Rodziny, która jest wsparciem dla rodzin 3+ w dotarciu do interesujących rabatów dzięki funkcji geolokalizacji. Przedsiębiorcom natomiast pozwala dotrzeć do rodzin wielodzietnych z ciekawymi ofertami, jak również zachęcenie firm do włączenia się do programu Karty Dużej Rodziny.

Jak otrzymać mKDR?

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, wystarczy złożyć wniosek o jej wydanie osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie lub za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@tia .

We wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny w wybranej przez siebie formie – w tym przypadku elektronicznej – należy podać m.in.: imię i nazwisko, PESEL i datę urodzenia wnioskodawcy, jak również te same dane osoby, dla której wnioskuje się o Kartę we wskazanej formie.

Dostęp do aplikacji umożliwiającej wizualizację Karty Dużej Rodziny jest uzależniony od wymogu podania numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.  Dane te są konieczne do założenia konta i jego aktywacji umożliwiającej wizualizację Karty na urządzeniu mobilnym. oraz do odblokowania konta w przypadku zapomnienia hasła przez użytkownika.

Rodzic będzie mógł posiadać na swoim smartfonie lub tablecie Karty swoich dzieci oraz małżonka.

Posiadacz plastikowej Karty Dużej Rodziny chcąc uzyskać dostęp do elektronicznej formy Karty, konieczne powinien zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Jordanowie pok. nr 2 i wypełnić wniosek w formie papierowej o przyznanie elektronicznej formy Karty.

 

Osoby, które do dnia 31 grudnia 2017r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny i posiadają kartę w formie tradycyjnej do dnia 31 grudnia 2019 roku mogą ubiegać się o bezpłatne przyznanie Karty Elektronicznej.

Po upływie tego czasu jak i w przypadku, gdy od dnia 1 stycznia 2018r. członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złoży wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za każdą kartę - zgodny z zapisem art.13 ust. 2 Ustawy z dnia 05 grudnia 2014r.  o Karcie Dużej Rodziny ( tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 1832, ze zmianami).

Elektroniczna Karta Dużej Rodziny ma formę aplikacji na urządzeniach mobilnych/smartfonie, tablecie / i dysponuje następującymi  funkcjami:

  • Rodzic może posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci i małżonka;
  • Aplikacja umożliwia wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy;
  • Funkcja geolokalizacji pozwala na wyszukanie partnerów udzielających zniżek w okolicach przebywania użytkownika aplikacji a użytkownik aplikacji będzie mógł dodawać partnerów KDR do listy, ulubionych’’;
  • Aplikacja pozwala także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach jak i konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności Karty np. w przypadku dzieci przed 18r.ż.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie, ul. 3 Maja 2, lub za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl).

Zachęcamy do składania wniosków!!!