Podania i wnioski przyjmowane są codziennie w godzinach pracy Ośrodka przez upoważnionych pracowników.

Interesanci otrzymają wszelkie niezbędne informacje o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego.  

 

Przyjmowanie osób zgłaszających się

w sprawie skarg i wniosków

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie przyjmuje osoby

w sprawie skarg i wniosków

w każdy poniedziałek wypadający w dniach pracy ośrodka w godzinach od 7:45 – 15:45, w pozostałe dni  robocze w godzinach pracy ośrodka od  7:30 – 15:30