Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest podstawową jednostką systemów pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

Siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest budynek Urzędu Miasta Jordanowa - ul. 3 Maja 2

Ośrodek Pomocy Społecznej czynny jest w dni robocze w następujących godzinach:

Druki do pobrania

Podania i wnioski przyjmowane są codziennie w godzinach pracy Ośrodka przez upoważnionych pracowników.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie informuje o zmianie numerów rachunków bankowych.

 

Rachunek do wpłat z tytułu usług opiekuńczych i pozostałych należności 48 87990001 0000 0000 8859 0611

Rachunek do wpłat z tytułu należności z Funduszu Alimentacyjnego  91 87990001 0000 0000 8859 0613

Apel o zadbanie o osoby starsze, samotne, zależne w czasie pandemii.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie w trosce o bezpieczeństwo osób samotnych, osób starszych, samotnie zamieszkujących, oraz zależnych i niepełnosprawnych prosi mieszkańców o telefoniczne zgłaszanie pod nr tel. 18 26 75 573 - tych osób wymagających wsparcia w związku z zagrożeniem koronawirusem.

Uzyskane informacje pomogą w sprawnym dotarciu do ww. osób w sytuacji ewentualnego kryzysu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie informuje, że w związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym uruchomił dyżury telefoniczne dla Mieszkańców Jordanowa, którzy potrzebują pomocy - zwłaszcza dla osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych oraz osób objętych kwarantanną.

 

Dyżury telefoniczne pod numerem 607 414 534

 

pełnione są przez pracowników MOPS od godziny 700 do godziny 1900 - codziennie, również w dni wolne od pracy ( tj. soboty, niedziele i święta).