Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest podstawową jednostką systemów pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

Ośrodkiem kieruje Kierownik zatrudniany przez Burmistrza Miasta Jordanowa.

Szczegółową organizację Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie, zakres obowiązków oraz uprawnienia pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach, określa „Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie” wprowadzony zarządzeniem nr 9/2020 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie z dnia 24 sierpnia 2020r.

 

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie

Barbara Trembacz
Kierownik
Anna Stanowska
Obsługa administracyjna, Stypendia szkolne, Pracownik socjalny
Jolanta Skoczylas
Pracownik socjalny ds. świadczeń z pomocy społecznej
Katarzyna Kowalcze
Pracownik socjalny ds. świadczeń z pomocy społecznej
Maria Ćwikiel
Pracownik socjalny ds. pracy socjalnej
Sylwia Wilgierz
Świadczenia wychowawcze - Rodzina 500+, Świadczenie Dobry Start 300+ , Dodatki mieszkaniowe, Dodatki energetyczne, Karta Dużej Rodziny
Beata Szyszkiewicz
Asystent Rodziny
Jolanta Knapczyk
Główny księgowy
Barbara Pindel
Stanowisko spraw BHP, Kadry
Magdalena Daleka
- Szklany
Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny

 

Rejony opiekuńcze pracowników socjalnych

Godziny pracy:

Biuro    7:30 - 9:00

           14:00 - 15:30

Rejon   9:00 - 14:00

Katarzyna Kowalcze - pokój nr 1

Rejony opiekuńcze: Błogosławionego Księdza Piotra Dańkowskiego, Generała Maczka, Komunalna, Konopnickiej, Krasińskiego, Leśna, Malejowska, Osiedle Wrzosy, Piłsudskiego, Rapaczówka, Rynek, Sosnowa, Spytka Jordana, Zagrody.

Jolanta Skoczylas - pokój nr 1

Rejony opiekuńcze: 3 Maja, Babiogórska, Banacha, Batalionów Chłopskich, Borowikowa, Hajdówka, Jana Pawła II, Kolejowa, Kopernika, Mickiewicza, Nad Skawą, Przemysłowa, Przykiec, Różana, Skotnica, Słoneczna, Słowackiego, Spółdzielcza, Świętej Anny, Zakopiańska, Zacisze.

Maria Ćwikiel - pokój nr 1

Rejony opiekuńcze: świadczenie pracy socjalnej na terenie Miasta Jordanowa