PROJEKT SOCJALNY pt:”Podnoszenie kompetencji rodzicielskich i wychowawczych dla rodziców”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie realizuje projekt współfinansowany  z budżetu Wojewody Małopolskiego w ramach wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. Projekt ten realizowany jest w okresie od września 2023 r. do grudnia 2023 r. i skierowany jest do rodziców z terenu Miasta Jordanowa.

Celem projektu jest poprawa umiejętności rodzicielskich i wychowawczych u osób korzystających z różnych form pomocy tutejszego Ośrodka, oraz zwiększenie poczucia własnej wartości poprzez kreowanie własnego wizerunku, osiąganie i dążenie do celów lepszego życia.

Ww cele zostaną zrealizowane poprzez warsztaty z trenerem specjalistą oraz kosmetyczką.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Jordanowie ul. Rynek 2. Rodzicom zostały stworzone możliwości poznania skutecznych metod radzenia sobie z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, otrzymują praktyczne wskazówki jak pracować z dzieckiem i budować pozytywne wzajemne relacje.

Projekt  stwarza poczucie odpowiedzialności oraz powoduje,  że rodzice sami są skuteczni wychowawczo w stosunku do swoich dzieci, oraz wykorzystują  swój potencjał  w rozwiązywaniu problemów swojej rodziny.

Projekt socjalny: „Podnoszenie kompetencji rodzicielskich i wychowawczych dla rodziców”

współfinansowany z budżetu Wojewody  Małopolskiego 
w ramach wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

projekt socjalny