Przemoc jest przestępstwem! Jeśli ktoś z Twoich bliskich popycha Cię, szarpie, uderza bądź policzkuje, niszczy Twoją własność lub ją sprzedaje bez Twojej zgody, zabiera Ci pieniądze lub każe Ci o nie prosić, kontroluje Twoje wydatki, grozi śmiercią lub zranieniem Tobie lub Twoim bliskim, ogranicza Twoje kontakty z rodziną i bliskimi, nie pozwala Ci podjąć pracy, zmusza Cię do robienia rzeczy, które Cię poniżają, obrzuca Cię wyzwiskami, wmawia Ci że do niczego się nie nadajesz, ośmiesza Cię i krytykuje, nakłania Cię do kontaktów seksualnych wbrew Twojej woli, nagrywa Cię lub fotografuje bez Twojej zgody, publikuje w Internecie bądź rozsyła telefonicznie zdjęcia, filmy, teksty, które Cię obrażają lub ośmieszają, zmusza Cię do picia alkoholu lub zażywania narkotyków, dopalaczy, środków odurzających, leków lub środków psychotropowych, jeśli jesteś osobą zależną z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku, a osoba za Ciebie odpowiedzialna nie zaspakaja Twoich podstawowych potrzeb biologicznych, psychicznych i bytowych poprzez zaniedbanie prawdopodobnie oznacza, że jesteś osobą doznającą przemocy domowej.

 

Pamiętaj !!!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty, ktoś z Twoich bliskich, sąsiadów lub znajomych jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie!

Jeśli doznajesz przemocy domowej i zamieszkujesz teren Miasta Jordanowa musisz przerwać milczenie i zwrócić się o pomoc specjalistów:

  • Zgłoś się do pracownika socjalnego, który wskaże Ci instytucje udzielające pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej.
  • Zgłoś się do Zespołu Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej, gdzie uzyskasz poradę i pomoc w sytuacji kryzysowej.
  • Jeśli Ty lub Twoi bliscy doświadczają przemocy domowej zgłoś ten fakt Policji lub Prokuraturze.
  • Jeśli doświadczasz przemocy możesz poprosić o wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie, funkcjonariusza Policji, reprezentanta Miejskiej Komisji do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciela oświaty lub służby zdrowia.
  • Jeśli sprawca Cię pobił lub gdy zostały pobite Twoje dzieci, zgłoś się do lekarza i poproś o zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie lub skontaktuj się z lekarzem sądowym w celu uzyskania obdukcji.
  • Jeśli sprawca przemocy nadużywa alkoholu zgłoś ten fakt Miejskiej Komisji do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub zwróć się po pomoc do instytucji, które profesjonalnie zajmują się leczeniem uzależnienia.
  • Możesz również zadzwonić pod numer Niebieskiej Linii: 800 12 00 02 lub skontaktować się drogą mailową pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jeśli jesteś świadkiem stosowania przemocy wobec swoich sąsiadów, rodziny, bliskich lub zupełnie obcych osób- nie patrz obojętnie.

Zgłoś podejrzenie stosowania przemocy domowej na Policję lub do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie. Do Twojego zgłoszenia zostanie utworzona grupa diagnostyczno- pomocowa, która rozezna sytuację w rodzinie i w ten sposób będziemy mogli pomóc osobie doznającej przemocy jak i osobie, która stosuje przemoc wobec najbliższych. W sytuacji potwierdzenia stosowania przemocy domowej w rodzinie zostanie wszczęta procedura „Niebieskie Karty”.

 

Celem głównym wdrożenia w rodzinie procedury „Niebieskie Karty” jest ochrona zdrowia i życia osób doznających przemocy, zadbanie o ich bezpieczeństwo. Szczególnie istotne jest to w przypadku, gdy przemocy doznają dzieci lub inne osoby zależne – z niepełnosprawnością, osoby starsze i chore.

 

Stosujesz przemoc wobec swoich najbliższych i chcesz to zmienić?

Zgłoś się do odpowiednich służb, które pomogą Ci zdobyć wiedzę na temat mechanizmów powstawania przemocy  w rodzinie, nabyć umiejętności rozpoznawania i komunikowania własnych uczuć i potrzeb. Ponadto kontakt ze specjalistami może być okazją do przyjrzenia się i kształtowania kompetencji wychowawczych jeśli posiadasz dzieci, nauki radzenia sobie ze złością i stresem, a także nabycia umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych bez stosowania przemocy. Zgłoś się do programu korekcyjno-edukacyjnego realizowanego przez Zespół Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej. Wsparcie i pomoc udzielana jest bezpłatnie i ma na celu zatrzymanie stosowania przemocy wśród uczestników programu, a także kształtowania postawy partnerstwa i szacunku wobec domowników oraz uznanie odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe. Jeśli czynnikiem potęgującym zachowania przemocowe jest nadużywanie przez Ciebie alkoholu lub innych używek możesz zgłosić się do działającej w Urzędzie Miasta Jordanowa Komisji do spraw Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym lub skorzystać z pomocy terapeuty lub psychologa.

 

W Mieście Jordanowie został powołany Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Ma na celu skupienie przedstawicieli instytucji i służb z terenu miasta i powiatu, których wspólne działania mogą kompleksowo przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy domowej i stworzenia systemu wsparcia dla osób i rodzin gdzie występuje zjawisko przemocy. Zespół Interdyscyplinarny powołuje grupy diagnostyczno- pomocowe, które podejmują pracę indywidualną z zagrożoną przemocą rodziną. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w rodzinie odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Procedura wszczynana jest w sytuacji, gdy dany podmiot w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych powziął podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

 Przydatne kontakty

 

KONTAKTY NA STRON